AL-MAWDUDI, DA’I DAN PEMIKIR MUSLIM KONTEMPORER

Nama Abu al-A’la al-Maududi di dunia Da’wah dan pergerakan Islam, bukan asing lagi. Hampir
seluruh tokoh pergerakan Islam internasional, langsung atau tidak langsung, merujuk ke
pemikiran yang dibangun al-Maududi dalam dakwahnya


03-Al-Maududi-Daud-Rasyid-ar-Risalah-UIA.pdf [771 KB]


2020-12-14


Daud Rasyid

CATEGORIES

Jurnal